FAQ

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar gällande Parvel®. Om du inte hittar svaret på just din fråga nedan, tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig så snart vi kan.

generellt

Hur ansluter jag till min Parvel®?

Det är enkelt. Ladda ner appen ifrån App Store eller Google Play. När appen är installerad på din enhet behöver du bara starta Parvel® appen. Appen letar själv reda på din Parvel® och ansluter automatiskt.

OBS! Säkerställ att du har Bluetooth aktiverat på din enhet, annars kommer Parveln inte hittas!

Hur startar jag en sovsession?

Så snart din telefon/surfplatta har hittat din Parvel® och anslutit ser du den nuvarande temperaturen där din Parvel® befinner sig och "start" knappen tänds grön. Nu är du redo att börja använda din Parvel®!

Placera Parvel® där ditt barn sover, exempelvis i vagnen, under filten, i sängen/vaggan. Om du vill kan du ställa in vilken måltemperatur, dvs. den ideala sovtemperaturen för just ditt barn, du önskar använda för sovsessionen. Parvel® larmar om temperaturen avviker baserat på den inställda måltemperaturen. Du kan även ange hur länge du vill att barnet ska sova om så önskas.

Klicka på starta så påbörjas sovsessionen. Parvel® övervakar nu temperaturförändringar och känner av rörelse och larmar direkt till din anslutna enhet om temperaturen stiger/sjuker eller om rörelse upptäcks!

Kan jag ändra vid vilket temperaturintervall Parvel® larmar?

Ja! Klicka på det lilla "kugghjulet" I menyn för att komma till inställningar. Här kan du ställa in hur många graders avvikelse ifrån måltemperaturen du vill att Parvel® ska tillåta. Du kan även välja att helt stänga av temperaturlarm om så önskas.

Kan jag ändra hur känslig Parvel® är för rörelse?

Ja! Klicka på det lilla "kugghjulet" I menyn för att komma till inställningar. Här kan du ställa in hur känslig du vill att Parvels rörelsesensor ska vara. Du kan även välja att helt stänga av rörelselarm om så önskas. Detta kan vara användbart om du befinner dig på ett ställe där du har konstant uppsikt över barnet men ändå vill hålla koll på temperaturen t.ex. i bilen!

Hur fungerar rörelsesensorn?

Parvel® är utrustad med ett mycket känsligt rörelsegyro som reagerar så fort enheten utsätts för rörelse. I och med att Parvel® placeras nära barnet när det sover fångar Parvel® upp minsta rörelse som uppstår då barnet rör på sig. Ett larm skickas då direkt till den anslutna enheten!

Kan jag använda min telefon/surfplatta till annat när mitt barn sover?

Självklart! Parvel® körs I bakgrunden när appen minimeras så du kan använda din telefon precis som vanligt under tiden en sovsession är aktiv. Appen larmar oavsett om du pratar I telefon, surfar eller kollar facebook :)


teknisk support

Min Andriod-enhet hittar inte min Parvel®!

Om din Andriod telefon/surfplatta har energisparläge för appar aktiverat kan det vara så att din Parvel® inte hittar dit telefon. Följ nedan instruktioner för att kontrollera/åtgärda detta:

1. Gå till Inställningar > Batteri > Programenergisparläge > Information

2. Om energisparläge är Aktivt, välj "Parvel" i listan över appar och välj "Inaktivt" för att stänga av energisparläge för Parvel®.

3. Starta om Parvel® appen och prova anslut igen.

OBS! Säkerställ att du har Bluetooth aktiverat på din enhet, annars kommer din Parvel® inte hittas!

Hur stänger jag av Parvel®?

Det enkla svaret är, det gör du inte. Parvel® saknar avstängningsfunktion då energiförbrukningen är så pass låg att det helt enkelt inte är nödvändigt. Parvel® går även ner i ett strömsparläge när den inte används och den förväntade batteritiden är ca 1-2 år.

Om du ändå helt vill stänga av din Parvel® gör du det genom att avlägsna batteriet.

Hur lång räckvidd har Parvel®?

Utomhus är den angivna räckvidden är 100 m.

Som med all trådlös kommunikation kan dock signalen ifrån Parvel® påverkas/störas. Inomhus finns ofta annan elektronisk utrustning, väggar, tak etc. och räckvidden kan därför variera beroende på omgivningen. Vår rekommendation är därför att alltid hålla sig i närheten av Parvel® under pågående sovsession.

I appen kan du se signalstyrkan till din Parvel® nere i högra hörnet. Skulle det vara så att signalen av någon anledning bryts får du ett meddelande om detta direkt i din telefon. Prova då att röra dig närmare enheten för att återfå signalstyrkan så att Parvel®/telefon kan återansluta.

Hur är det med strålningen från Parvel®?

Strålning från enheter med radiovågor (RF) mäts med "Specifik absorptionsnivå"  (SAR). Det definieras som ett mått på hur stor effekt som maximalt absorberas av huvudet eller kroppen per massenhet, av den strålning som avges från en radiosändare, till exempel en mobiltelefon eller Bluetooth-enhet. Enheten är watt per kilogram (W/kg). En allmän tumregel är att högre utsläppseffekt skulle öka SAR-mätningen.

För mobiltelefoner är gränsvärdet 2 watt per kilogram kroppsvävnad (W/kg) vilket kan jämföras med BLE, alltså den teknik som Parvel® använder, som sänder ut c:a 0,002 W/kg.

Jämförelse mellan enheter (värden är ungefärliga)

Apple iPhone 71,1 W/kg
Babyvakter 0,01 - 0,3 W/kg
Bluetooth-enheter (Parvel®) 0,002 W/kg

Det finns inga publika mätningar för BLE (Bluetooth Low Energy) ännu, men då BLE har ännu lägre utsläppseffekt än normal Bluetooth så bör SAR-värdet vara väldigt obetydligt i jämförelse med exempelvis traditionella babyvakter på dagens marknad.

Som tabellen ovan visar så har BLE enheten 10-80 gånger mindre strålning än de babyvakter som finns tillgängliga på dagens marknad.

Mer information finns att läsa på:

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/tradlos-teknik/babyvakter/

http://mondevices.com/2011/12/26/radiation-concern/